top of page

5 תגליות קונצרט

התכנית תתעדכן בהתאם להנחיות משרד הבריאות

silvia violin garden_sm.jpg
Rinnat.jpg

מנצח אילן וולקוב
כינור של סילביה טרוזי
סופרן רינת מוריה

טליה עמר יצירה חדשה
יאיר קלרטג עבודה חדשה
קסנדרה מילר TBC
קסנדרה מילר עבודה חדשה לכינור ולהרכב

קרא עוד על אילן וולקוב >>

<< קרא עוד אודות סילביה טרוזי
קרא עוד על רינת מוריה >>

התכנית תתעדכן בהתאם להנחיות משרד הבריאות

5 תגליות קונצרט

Rinnat.jpg
silvia violin garden_sm.jpg

קרא עוד על אילן וולקוב >>

<< קרא עוד אודות סילביה טרוזי
קרא עוד על רינת מוריה >>

אילן וולקוב  מנצח

סילביה טארוצי  כינור

רינת מוריה  סופרן

 

טליה עמר  יצירה חדשה

יאיר קלרטג יצירה חדשה לסופרן ואנסמבל

קסאנדרה מילר שביעייה - יעירה חדשה

קסאנדרה מילר  יצירה חדשה לכינור ואנסמבל

bottom of page