top of page

מידע למנויים

רכישת המנוי לישיבה באולם ל- 6 קונצרטים בסדרת תגליות, הקונצרטים יתקיימו באולם צוקר, היכל התרבות תל-אביב.

הקונצרטים מצולמים ויהיו זמינים לצפייה ולהאזנה למנויים עד לחודש ספטמבר 2023

מחיר: מנוי רגיל 570 שח / מנוי אזרח ותיק 470 שח / מנוי ממשיך 430 שח / מנוי סטודנט: 300 שח

 

רכישת מינויים וכרטיסים בודדים לקונצרטים:
 

באתר: www.ensemble21.org.il / טל' המשרד: 077-2019573, 053-5554072

 

מדיניות החלפת כרטיסים או ביטולם:
 

מינויים ורוכשי כרטיסים בודדים שנבצר מהם להגיע לקונצרט, ישלחו מייל עד 24 שעות לפני שעת הקונצרט, רק מנויים שהודיעו על ביטול כרטיס יוכלו לנצלו לקונצרט אחר, מייל info.ens21@gmail.com


ניתן להמיר כרטיסים שלא נוצלו בעונה קודמת לכרטיסים בעונה הבאה, בתנאי שבעל הכרטיס קנה מינוי לעונה הבאה. האפשרויות השונות להחלפת כרטיסים שלא נוצלו ידוורו אליכם במיילים במהלך העונה, מתוך מבחר קונצרטים שיתקיימו בסדרת תגליות ובאולם התיבה.

 

תגליות חדשות במוזיקה העכשווית

להצטרפות או לחידוש מנוי, התקשרו: 077-2019573

Subscribers Information

עונת הקונצרטים ה-31 - מידע למנויים

עונת הקונצרטים משלבת יצירה מקומית ובינלאומית, הצטרפו אלינו לתגליות חדשות במוזיקה העכשווית.

 

הקונצרטים יתקיימו בתל אביב ובירושלים

בתל אביב: אולם אסיא, מוזיאון ת"א לאמנות, רחוב שאול המלך 27

בירושלים: במרכז למוזיקה ירושלים, רחוב ימין משה 3

 

עלות המנוי ל-6 קונצרטים בסדרה "תגליות":
מנוי רגיל 480 שח / מנוי אזרח ותיק 430 שח / מנוי סטודנט: 300 שח

 

רכישת מינויים בטלפון 077-2019573, 053-5554072

 

רכישת כרטיסים בודדים לקונצרטים  באתר אנסמבל המאה ה-21: www.ensemble21.org.il
או בטל' המשרד: 077-2019573

 

מדיניות החלפת כרטיסים או ביטולם

מנויים ורוכשי כרטיסים בודדים שנבצר מהם להגיע לקונצרט, יתקשרו או ישלחו מייל למחלקת המינויים לכל המאוחר עד 24 שעות לפני שעת הקונצרט. רק מנויים שביטלו כרטיס טרם מועד הקונצרט יוכלו לנצלו לקונצרט אחר.
מייל  info.ens21@gmail.com, טל' 077-2019573

ניתן להמיר כרטיסים שלא נוצלו בעונה קודמת לכרטיסים בעונה הבאה, בתנאי שבעל הכרטיס קנה מינוי לעונה הבאה. ההחלפה תיעשה על בסיס מקום פנוי בלבד.

האפשרויות השונות להחלפת כרטיסים שלא נוצלו ידוורו אליכם במיילים במהלך העונה, מתוך מבחר קונצרטים המתקיימים במוזיאון תל אביב לאמנות ואירועים המתקיימים בתיבה.

bottom of page